skip to Main Content
Centraal Museum Utrecht

Advies

Hands-on strategisch marketing- en communicatieadvies

Ik ben werkzaam als zelfstandig adviseur op het gebied van strategische marketing en communicatie. Opdrachtgevers zijn onder andere de NPO (Nederlandse Publieke Omroep), Het Centraal Museum Utrecht, EY, Stichting Everyday Heroes, AIDS 2018 en PopVriend Seeds. Voor enkele voorbeeldprojecten kijk hier

Mijn specialisaties zijn marketing, communicatie, marketing intelligence, corporate identiteit en het schrijven van concrete en creatieve (jaar-)plannen. Ik noem mezelf weleens een ‘meewerkend’ consultant, vrij naar ‘meewerkend voorman’.

Ik geloof dat een adviseur effectief is wanneer hij enerzijds voldoende afstand heeft om met een frisse blik naar zaken te kijken, en anderzijds intensief betrokken is bij wat er zich werkelijk op de werkvloer afspeelt. Te veel afstand leidt tot mooie rapporten die vervolgens in een la verdwijnen, teveel opgeslokt worden door de dagelijkse realiteit geeft onvoldoende ruimte voor reflectie, analyse en vooruitkijken.

Plannen met draagvlak

Veel professionals zien op tegen het schrijven van een jaarplan of beleidsplan, omdat dit een klus is die – meestal onder tijdsdruk – naast het gewone werk moet gebeuren. Ze hebben wel plannen en goede ideeën, maar het ontbreekt aan de tijd en rust om deze scherp op papier te krijgen. Ik heb een methode ontwikkeld om samen snel, effectief en op een leuke manier tot een goed plan te komen. Aan de hand van een eerste analyse haal ik als het ware ‘je hoofd leeg’, structureer, en werk vervolgens een en ander uit tot een goed verhaal of presentatie. Dat kan individueel, maar ook in teamverband.

Samenwerking People Dialogue

Bij strategieontwikkeling en verandertrajecten werk ik vaak vanuit het samenwerkingsverband People Dialogue. Wij zijn gespecialiseerd in het versneld co-creëren van strategie en het met energie begeleiden van veranderingen in organisaties. www.peopledialogue.nl

Back To Top