skip to Main Content

Cases

Onderstaand enkele voorbeelden van projecten die ik voor mijn opdrachtgevers heb uitgevoerd.


Meerjarenplan Centraal Museum Utrecht:

Voor het Centraal Museum in Utrecht schreef ik het Meerjarenbeleidsplan 2017 – 2020. Samen met het Management Team van het museum ontwikkelden we de richting en zeven concrete strategieën voor de komende beleidsperiode, die ik vervolgens op papier zette. Op basis van het Meerjarenbeleidsplan ‘Utrecht verrijken’ kende de Commissie Cultuurnota Utrecht de volledige subsidieaanvraag voor de beleidsperiode toe. MBP op website Centraal Museum


Partnershipstrategie AIDS 2018:

In de zomer van 2018 is Nederland gastland voor de unieke tweejaarlijkse wereldconferentie AIDS 2018 (www.aids2018.org). De Amsterdam Planning Group is een samenwerkingsverband waarin o.a. de Gemeente Amsterdam, verschillende Ministeries, het AIDSfonds en de Stichting Amsterdam Diner zijn vertegenwoordigd. Voor APG ontwikkelde ik een plan om het Nederlands bedrijfsleven te betrekken bij de conferentie. Ook schreef ik de ‘compelling story’ waarin het belang en mogelijkheden van de conferentie en de strijd tegen hiv en aids worden belicht.


Marketingstrategie PopVriend Seeds:

Pop Vriend Seeds is een zeer succesvol familiebedrijf in hoge kwaliteit zaden en de veredeling hiervan. Pop Vriend, actief in meer dan 100 landen, is gevestigd in Andijk in het zogenoemde Seed Valley en is wereldmarktleider op het gebied van o.a. spinazie. De CEO heeft na jaren van sterke groei de behoefte om met een strategische blik naar marketing te kijken. In samenwerking met de marketingmedewerker en de verkooporganisatie maken we een analyse, bepalen we prioriteiten en stellen we een marketingplan en –kalender op. www.popvriendseeds.nl


Visieontwikkeling Stichting Utrechts Museumkwartier (SUM)

SUM is het samenwerkingsverband van alle Utrechtse musea. Vanuit People Dialogue organiseerden we enkele werksessies waarin we samen met de museumdirecteuren de visie en strategie voor 2017 – 2020 ontwikkelden. Vervolgens legden we deze vast in het plan ‘Waarde voor Utrecht‘.


Opdrachtgevers NPO

Marketingplan NPO:

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is van iedereen en voor iedereen met onafhankelijke en pluriforme programma’s. Na de succesvolle introductie van een nieuwe visuele identiteit, is er behoefte om het NPO-merk verder gezicht te geven door centrale marketing- en communicatieactiviteiten. Ik ontwikkelde in opdracht van de (a.i.) directeur Marketing hiertoe het Marketingplan 2016 en was gedurende het jaar adviseur en sparringpartner van de interim-directeur.

Back To Top